Ringbolt

"Håll dem fast, arbeta dem hårt, bygg ett arv"

Så förrädiskt som det är vackert, är västra Australiens robusta sydvästra kust full av skeppsvrak - Ringbolts vrak är en av dem. Sjönk i slutet av 1800-talet i det som nu kallas Ringbolt Bay, som ligger på södra spetsen av Margaret River vinregion, intill Cape Leeuwin. Det är vid Ringbolt Bay där södra och indiska oceanen smälter samman och deras uppfriskande vatten knäpper vid kanten av vinregionen Margaret River.

Omkring 1920 inrättade regeringarna i WA och Storbritannien en gruppavvecklingsplan för människor som söker ett nytt och bättre liv i okontrollerade länder i västra Australien. Systemet inrättades för att etablera en mjölkproduktion och uppmuntra människor att resa till västra Australien genom markbidrag i Margaret River-regionen. Levnadsförhållandena var tuffa och många som varit bosatt sig där flyttade tillslut. Men ett fåtal stannade kvar och de kom att bli förfäderna till vinregionen Margaret River. Vingårdar planterades först i Margaret River under 1800-talet men försvann i början av 1900-talet då fokus istället hamnade på andra områden.

Utvecklingen av Margaret River som är idag berodde till stor del på Dr John S Gladstones. 1965 betonade Gladstones regionens lämplighet i sin rapport "The Climate and Soils of Southern WA in relation to Vine Growing och vinodlingen tas upp på nytt. Margaret River-regionen påverkas av havet och har ett tempererat, maritimt klimat med hög nederbörd på vintern och friska vindare som kyler ner frukten.