Vinunic vill vara en framåtdrivande kraft

Systembolaget startade 2008 ett gemensamt initiativ tillsammans med Norge, Finland, Island och Färöarna som också säljer alkohol via statligt monopol, för att skapa en nordisk plattform och samarbete i frågor som rör CSR (Corporate Social Responsibility). Tillsammans blir det lättare att påverka och så arbetar även vi inom Vingruppen där Vinunic ingår som ett av de fem bolagen.

Vi på Vinunic använder oss av Systembolagets riktlinjer för att driva hållbarhetsfrågor vidare med våra producenter och leverantörer. Genom att ställa krav på producenterna och utveckla en långsiktig CSR-strategi kommer vi att kunna utöka hållbarheten på våra varor i framtiden. Detta bearbetas med fokus på miljö, ekonomi och sociala faktorer i hela ledet - från vingården till återvinning av flaskan. Det kan innefatta hur druvorna odlas, vad människorna på gården har för arbets- och levnadsförhållanden, hur transporten från vingården till oss i Sverige ser ut, vilken typ av förpackning vinet levereras i eller hur vi kan ge konsumenten information för att kunna göra ett medvetet val.

Vi vill att du som konsument ska få den information som krävs så att du kan göra ett medvetet val när du handlar. Genom att göra informationen lättillgänglig och lättförstådd ger vi dig en bättre möjlighet att välja. Vi tar gärna emot frågor och arbetar löpande med att uppdatera information på vår hemsida kring det arbete vi och våra samarbetspartners gör.

Som konsument kan du påverka hållbarheten på Systembolagets viner genom att göra medvetna val. Det kan röra sig om att handla ett vin där du vet att producenten är engagerad i miljöarbete och etiska frågor, eller välja ett vin i lättviktsglas. Genom att efterfråga ökad hållbarhet i sortimentets produkter påverkar du hela ledet till oss som importörer och vidare till producenter i andra länder. Tillsammans gör vi skillnad!

Det här gör vi

• Redan 2011 skrev våra leverantörer på ett dokument utformat av Systembolaget som omfattar leverantörens arbete och ansvar inom CSR (Corporate Social Responsibility).

• Systembolaget är medlem i den internationella organisationen BSCI (Business Social Compliance Initiative) och deras uppförandekod finns inskriven i inköpsavtalet sedan 2012. Koden baseras på internationella konventioner och avtal om mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, och är ett åtagande att bedriva verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. De av våra leverantörer som har viner listade på Systembolaget finns sedan 2012 registrerade i databasen. Vi och våra leverantörer arbetar aktivt för att uppförandekoden ska efterföljas och i april 2014 gör vi en uppföljning där leverantörerna får redovisa hur hållbarhetsarbetet ser ut, samt vad de gjort för att driva på utvecklingen och uppnå förbättringar. Även Systembolaget följer upp koden genom revisioner hos producenter

• Vinunic har blivit ekologiskt certifierade, både för import och legoproduktion.

• Vi har flertalet rättvisemärkta produkter och ekologiska produkter i sortimentet. Många av de producenter som vi samarbetar med arbetar på ett ekologiskt eller biodynamiskt sätt eller bidrar på andra sätt till hållbar produktion men är inte certifierade.

Framtiden - Vi fortsätter arbetet

Ett hållbarhetsarbete blir aldrig färdigt. Det finns alltid fler delar att ta tag i, små detaljer att förbättra och nya utmaningar att möta. Vi vill därför att vårt hållbarhetsarbete ska vara ständigt pågående och levande.

Kärnan i vårt arbete med att bli ännu mer hållbarare ligger i dialogen med våra samarbetspartners; vinproducenterna. Med dem kommer vi kontinuerligt följa upp både deras, vårat eget och Systembolagets hållbarhetsarbete. Informationsutbyte är viktigt för vår utveckling, vi behöver hålla oss uppdaterade om nya trender, möjligheter och vad våra samarbetspartners gör. Därför kommer vi lägga en allt större vikt vid hållbarhetsfrågor under de många och återkommande tillfällen då vi träffas.

Vi på Vinunic vill också vara en framåtdrivande kraft och uppmuntra våra samarbetspartners till förbättringar i smått och stort. Alla steg räknas; att börja rena och återvinna det vatten som används i vineriet, att källsortera kontorsmaterial, att konvertera hela vinproduktionen till EKO eller att byta till lättviktsflaskor för att minska utsläppen vid transporterna. Vi vill vara aktiva i den ständiga jakten på förbättringar!

En viktig del i vårt kommande arbete är att kommunicera vad vi gör till dem som konsumerar våra produkter, Sveriges vindrickare. Vi vill vara tydliga med vad vi gör och hur vi gör det, för att konsumenten ska kunna göra ett tryggt, välinformerat och gott val. Förutom vårt arbete med vinet och våra samarbetspartners vill vi även själva se över våra beteendemönster och bli bättre på att resa miljövänligare, källsortera på kontoret, med mera.

Vi har mycket att arbeta med framöver men ser fram emot att utvecklas inom hållbarhet. Vi vet att det kommer dyka upp svårigheter och hinder längs vägen, men vi ska sträva efter att ligga steget före och alltid övervinna dem.