Patz & Hall

En av Kaliforniens mest ansedda vingårdar

Patz & Hall grundades 1988 av fyra begåvade individer - Donald Patz, James Hall, Anne Moses och Heather Patz.Tillsammans har de skapat en av Kaliforniens mest ansedda vingårdar med ett sortiment av berömda Pinot Noiroch Chardonnay viner.

För att uppnå sitt mål att skapa exceptionella viner har de fyra grundarna fokuserat sina specialkunskaper, kompetens och daglig uppmärksamhet åt olika delar av vingårdens verksamhet. Detta praktiska tillvägagångssätt tillsammans med ett engagemang för att utveckla nära personliga relationer med en handfull av Kaliforniens finaste odlare har blivit grundstenen i vingårdens framgång, vilket gör att Patz & Hall kontinuerligt når de högsta nivåerna av kvalitet.