Solvatten - Vinunic för rent vatten


Som medlemmar i Nores har Vingruppen genom åren varit med och stöttat Solvattenprojekt i länder där bristen på rent vatten orsakar allvarliga socio-ekonomiska och miljömässiga problem. Solvatten skickas till områden där majoriteten av befolkningen hämtar sitt vatten i källor som riskerar orsaka vattenburna sjukdomar, som kolera och tyfoid. Förra året gick stödet till skolor i Burkina Faso, och genom årets donation med Nores når vi några av de mest utsatta familjerna i Uganda. Nytt för i år är att Vingruppen även klimatkompenserar förra årets tjänsteresor genom Solvatten, vilket gör att vi i år även stöttar mer än 140 människor i Kenya.


Vad är Solvatten?


Solvatten är en innovativ lösning som renar och värmer vatten med hjälp av solens strålar. Genom att oskadliggöra de vattenburna bakterier, virus och andra mikrobiologiska organismer som annars orsakar magsjukdomar, så minskar Solvatten riskerna för både barn och vuxna att bli sjuka.

Med hjälp av Solvatten kan familjer spara tid och pengar, och samtidigt minska sin användning av ved och kol. Detta bidrar trädbevaring och minskade utsläpp av koldioxid. Allt tack vare solens energi!

Läs gärna mer på solvatten.org

Stellagalan

Vingruppen i Norden – med starkt engagemang för jämställdhet

Endast 24 procent av styrelseledamöterna hos svenska vinimportörer är kvinnor. Detta trots att jämställdhetsfrågan varit aktuell i många år. Vingruppens Ann Burgaz, Linn Ljungkvist och Kim Forsberg i ett samtal som lyfter vikten av mångfald, inkludering och en jämställd tillväxt.


Mycket har hänt för jämställdheten i vinbranschen under de senaste 20 åren. Vi ser allt fler kvinnor ta plats i en mansdominerad bransch. Men – kvinnor är fortfarande underrepresenterade på ledande positioner. Hos svenska vinimportörer är knappt en fjärdedel av styrelseledamöterna kvinnor. Därför är en jämställd tillväxt en av Vingruppens högsta prioriteringar.

I vår senaste hållbarhetsrapport delar The Wineagencys vd Ann Burgaz, Vinunics vd Linn Ljungkvist och hållbarhetsansvarig Kim Forsberg med sig av ett samtal som betonar den ständiga vikten av branschens jämställdhetsutveckling.

 

"Kvinnor är fortfarande underrepresenterade i branschens ledande
positioner. Därför är jämställd tillväxt en av Vingruppens prioriteringar. Det är
en av anledningarna till att vi sponsrar Stellagalan varje år – ett forum där
kvinnliga förebilder sätts i strålkastarljuset".
Linn Ljungkvist

 

Att skapa en hållbar arbetsmiljö som är uppmärksam, omhändertagande och kompetent är essentiellt. Därtill en ständig strävan efter jämn fördelning mellan kvinnor, män, olika bakgrunder, åldrar och perspektiv. Mångfald är en styrka som formar en mer skarpsinnig verksamhet.

"Jag är övertygad om att jämställdhet främjar lönsamhet. Mångfald ger oss bredare perspektiv och skapar en bättre förståelse för marknaden. En öppen och inkluderande arbetsplats gör människor mer bekväma med att dela sina idéer".
Ann Burgaz

Som en del i ett gediget hållbarhetsarbete samverkar Vingruppen årligen med Stellagalan – en plattform för samarbete kring en jämställd bransch. Här kan vi tillsammans inspirera och stärka nya generationer genom att synliggöra meriterade, ambitiösa kvinnor. Galan går att följa live via You Tube, den 21 september 2020.