Vinunic vill vara en framåtdrivande kraft

Vi vill vara en framåtdrivande kraft för klimatsmarta lösningar, garantera högsta kvalitet vad gäller socialt och miljömässigt ansvarstagande samtidigt som vi erbjuder marknadens mest välsmakande och spännande utbud av vin. Vi är övertygade om att vårt hållbarhetsarbete gör oss relevanta och är en framgångsfaktor. Vi tror även att jämställdhet och ett starkt ledarskap spelar en stor roll i vår framgångssaga, därför har vi en jämn fördelning mellan män och kvinnor i vår ledningsgrupp.

 

Just nu ser vi ett ökat intresse hos konsumenter att göra mer hållbara val när de väljer vin vid vinhyllan. Efterfrågan på etiska produkter med låg miljöpåverkan ställer höga krav på oss för att säkerställa kvaliteten på våra produkter. Förpackningar står för en stor del av det totala klimatavtrycket och genom att välja förpackningslösningar med lägre påverkan på planeten möter vi medvetna svenskars behov.

 

Vår hållbarhetsstrategi – Från druva till glas – är uppdelad i fyra steg; uppmuntra till ansvarsfull druvodling, skapa respektfulla samhällen, välja ansvarsfulla förpackningar och att agera tillsammans för att bidra till en positiv förändring globalt. Med vår hållbarhetsstrategi vill vi säkerställa att vi tacklar hållbarhetsrisker och möjligheter, växer hållbart, förblir konkurrenskraftiga och skapar värde för våra affärspartners och ägare.

 

Vårt sortiment innehåller ett brett utbud av ekologiska, biodynamiska och tredjepartsreviderade hållbarhetscertifierade viner. Vi vill att du som konsument ska få den information som krävs för att du ska kunna göra ett medvetet val när du handlar. Genom att göra informationen lättillgänglig och lättförstådd ger vi dig en bättre möjlighet att välja. Under vår sortimentsflik kan du enkelt filtrera på olika hållbarhetsfaktorer. Systembolaget har också identifierat behovet att underlätta för konsumenterna och göra de enklare att göra ett medvetet och hållbart val. Därför lanserade de en ny märkning som heter " hållbart val -tummen upp", så nästa gång du är i någon av Systembolagets butiker ta en titt på vinhyllan och leta efter den gröna märkningen med "tummen upp".

 

Tillsammans blir vi starkare.

Att driva hållbarhet tillsammans är vägen framåt och det finns goda exempel på samverkan i branschen. Tillsammans med våra systerföretag inom Vingruppen har vi skapat vår egen hållbarhetsfond – Vinfinity™. Vårt mål är att vara ledande inom hållbar utveckling inom vinindustrin. Som partner till vingårdar runt om i världen vill vi bidra och göra skillnad där vi kan. Fonden investerar årligen i flera hållbarhetsprojekt i vår värdekedja. Detta är vårt sätt att påskynda och investera i långsiktiga hållbara lösningar.

 

Vi är även medlemmar i den svenska dryckesindustrins klimatinitiativ, DKI. Ett samarbete mellan Sprit & Leverantörsföreningen, Sveriges Bryggerier och Systembolaget. Samarbetet innebär bland annat att medlemmar mäter sitt koldioxidavtryck och arbetar tillsammans för att minska den gemensamma klimatpåverkan. Du kan läsa om initiativet och den senaste klimatrapporten här: klimatrapport

 

 

 

Vi är också väldigt stolta över att vara de enda vinimportörerna i Sverige som är "founding members" i SWR, Sustainable Wine Round Table. SWR är en unik koalition och den enda globala, oberoende, ideella rundabordskonferensen som omfattar hela värdekedjan för vin. Koalitionens syfte är att främja hållbar utveckling i den globala vinindustrin till gagn för alla parter, inklusive konsumenter, arbetskraft och allmänheten. 

 

 

 

Ett annat samarbete vi är engagerade i är Stellagalan. Ett årligt återkommande evenemang med ambitionen att skapa en plattform där de mest meriterade och ambitiösa kvinnorna i branschen lyfts fram och synliggörs. Galan öppnar också upp en möjlighet att bygga broar mellan mentorer och unga i branschen. Stellagalans mål är jämställdhet inom gastronomin. 

 


Vårt hållbarhetsarbete är pågående och blir aldrig klart. Det finns alltid nya utmaningar att möta, utrymme för förbättringar och nya ambitioner och mål att nå. Läs gärna mer om vårt arbete i vår senaste hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

 

Kontakt:

Hållbarhetsansvarig Catarina Weckman: Catarina.weckman@vingruppen.se
Hållbarhetsansvarig Kim Forsberg: Kim.forsberg@vingruppen.se